Takto naši predchodcovia budovali základy domu HS v Jasnej

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (História výstavby DHS Jasná.jpg)Výstavba Domu HS v Jasnej[ ]1585 kB

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (potvrdenie.pdf)potvrdenie.pdf[ ]72 kB
Stiahnuť tento súbor (vyhlasenie(31).pdf)vyhlasenie(31).pdf[ ]123 kB

Preškolenie odbornej spôsobilosti pre zvoz na kanadských saniach a prvej pomoci  ukončené  testom a praktickými ukážkami.

Preškolenie sa konalo v dňoch  10-11.decembra 2016 v stredisku Jasná Dom HS  a Opalisko Dom HS a zjazdová trať.

Dňa 6. Júna 2015 konal sa v športovom areáli ŠK Demänová 26 ročník medzinárodného  futbalového turnaja horských služieb, za účasti reprezentantov oblastí HS Moravské beskydy (ČR) Západné tatry sever (Zuberec) a Nízke tatry sever (domáci).  Turnaj slávnostne otvoril primátor Liptovského Mikuláša pán Ján Blcháč.

Víťazom turnaja sa stalo mužstvo domácich pod vedením kapitána Jožka Plcha.

Členom Horskej služby oblasti Nízke tatry - sever (HS-NTS)  sa môže stať každá plnoletá, zdravotne a fyzicky spôsobilá osoba, ktorá súhlasí s poslaním a stanovami HS, ku ktorým v celom  rozsahu pristúpi, ak spĺňa podmienky určené stanovami HS, vykonávacími smernicami k stanovám HS,  štatútom  HS-NTS a zloží predpísaný sľub.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Prihlaska za čakateľa OZ HS-NTS.doc)Prihláška za člena HS[Prihláška za člena HS]47 kB

Čítať ďalej: Ako sa stať členom Horskej služby

Oblasť HS NTS vykonáva činnosť v severnejDom Horskej Služby v Jasnej časti pohoria od Kráľovej hole po Donovaly Predstavuje to hlavný hrebeň,
bočné rázsochy a doliny na ploche približne 1050 km2. Východná časť pohoria sa nazýva aj Kráľovohoľské Tatry, od Kráľovej
hole po Čertovicu a západná časť, Ďumbierske Tatry od Čertovice po Hiadeľské sedlo. Najzápadnejšia časť nesie pomenovanie Starohorské vrchy a tvoria ju zalesnené výbežky okolia Donovál po Panský diel a Sásovú.
Celý hrebeň má dĺžku 80 km a leží v nadmorských výškach od 800 m po 2043 m (Ďumbier). Východná časť má charakter hôľnatý, západná časť, najmä na Ďumbieri, Chopku a Derešoch, vytvára na severnej strane súvislé skalné steny. Severné doliny Nízkych Tatier sú dlhé, majú zložité systémy menších doliniek a kotlov, ktoré vyúsťujú pod skalné steny alebo strmé severné svahy. Najdlhšou dolinou je Čiernovážska dolina, 35 km dlhá, ktorou niekedy viedla úzkokoľajná železnička z Liptovského Hrádku do Liptovskej Tepličky pod Kráľovou hoľou. Najnavštevovanejšou dolinou je Demänovská dolina, predovšetkým pre rozmanitosť prírodných krás, najmä jaskýň a rozvinutý turizmus v lete ale aj v zime – lyžiarske stredisko Jasná. Od roku 1979 Nízke Tatry sú národným parkom (NaPaNT).

Čítať ďalej: 50 rokov Horskej služby na Slovensku