Členom Horskej služby oblasti Nízke tatry - sever (HS-NTS)  sa môže stať každá plnoletá, zdravotne a fyzicky spôsobilá osoba, ktorá súhlasí s poslaním a stanovami HS, ku ktorým v celom  rozsahu pristúpi, ak spĺňa podmienky určené stanovami HS, vykonávacími smernicami k stanovám HS,  štatútom  HS-NTS a zloží predpísaný sľub.

 

Ako sa stať členom HS-NTS:

1 Napíš žiadosť o prijatie za čakateľa na členstvo v HS-NTS, kde uvedieš kontakt na seba (telefón, email) na adresu:

Horská služba Nízke Tatry sever

Dom HS Jasná

Demänovská dolina 83

031 01 Liptovský Mikuláš

Výhodou je ak bývaš v regióne oblasti HS,si fyzicky zdatný,  vieš lyžovať, ovládaš základy horolezeckej techniky, máš rád hory  a pohyb v nich a máš dostatok voľného času, ktorý si ochotný obetovať pri poskytovaní pomoci ľuďom v núdzi.

2.-/ Čo  Ťa čaká:

  •     Vstupný pohovor s členmi HS
  •     Spravidla dvojročné obdobie počas ktorého ako čakateľ Horskej služby sa budeš zoznamovať s činnosťou HS a získavať potrebné          skúsenosti a vedomosti.
  •     Zimné a letné školenie s cieľom získania odbornej spôsobilosti člena HS
  •     Zloženie predpísaného sľubu člena HS
  •     Vyradenie za člena HS
Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Prihlaska za čakateľa OZ HS-NTS.doc)Prihláška za člena HS[Prihláška za člena HS]47 kB