Preškolenie odbornej spôsobilosti pre zvoz na kanadských saniach a prvej pomoci  ukončené  testom a praktickými ukážkami.

Preškolenie sa konalo v dňoch  10-11.decembra 2016 v stredisku Jasná Dom HS  a Opalisko Dom HS a zjazdová trať.